Šošovica

Protokol o skúške šošovice, 14685/2013

5 kg balenie: 5,- EUR bez DPH
50 kg balenie a balenie BB: 0,80 EUR/kg bez DPH

Baliaci stroj na balenie šošovice

Šošovica