Šošovica

Protokol o skúške šošovice, 14685/2013

5 kg balenie: 7,50  EUR s DPH
50 kg balenie a balenie BB: 1,20 EUR/kg s DPH

Baliaci stroj na balenie šošovice

Šošovica