Kontakty

Adresa:

AGROLENS spol. s r.o.
Čenkovce 114
930 39 Zlaté Klasy

IČO: 31428789
DIČ: 2020369472
IČ DPH: SK2020369472

Telefón: 031/5692792, 031/5692598
Fax: 031/5603551
E-mail: agrolens@agrolens.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Németh Juraj – konateľ spoločnosti, mobil: 0905 644 469
Mgr. Németh Gábor – konateľ spoločnosti, mobil: 0908 880 068
Némethová Agneša – 0918 864 163
Szlanicska Peter – 0905 644 470