Úvod

So spoločnosťou AGROLENS spol. s r.o. sa slovenskí i zahraniční spracovatelia v potravinárskom priemysle stretávajú už od roku 1993. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poľnohospodárska prvovýroba, v súčasnosti hospodárime na ornej pôde vo výmere 1500 hektárov. Nachádzame sa na juhu Slovenska, presnejšie na Hornom Žitnom ostrove, kde celú plochu máme pod závlahou. Ako jedna z posledných firiem na Slovensku sa zaoberáme aj pestovaním šošovice.

Naše hlavné plodiny:

pšenica ozimná a tvrdá
jačmeň ozimný a jarný
ovos
šošovica
kukurica kŕmna, drobnozrnná žltá a červená
repka
slnečnica
vika
hrach
peluška
cirok
proso
požlt farbiarsky
lucerna

Od roku 2007 sa naša spoločnosť zaoberá miešaním kŕmnej zmesi pre holuby, ktorej komponenty sú vypestované na našich poliach. Postupne sa nám podarilo získať priazeň holubárov po celom Slovensku.
Od roku 2017 sme rozšírili náš produktový sortiment a začali sme vyrábať granulovanú kŕmnu zmes pre holuby.